Tilitoimisto Maraton Oy

Palvelut


Kirjanpito

Teemme pienten yritysten (alle 50 työntekijää) kuukausikirjanpidon maksuperusteisesti. Toimitamme asiakkaan haluamat raportit kuukausittain. Laskemme arvonlisäveron ja lähetämme valvontailmoitukset verottajalle. Toimitamme arvonlisäveron maksuohjeen asiakkaalle.


Tilinpäätös

Muutamme kirjanpidon tarvittaessa suoriteperusteiseksi. Teemme poisto-, palkkajaksotus-, varastomuutos-, ym. tarvittavat kirjaukset. Laadimme tasekirjan ja siihen liittyvät liitetiedot ja tase-erittelyt. Toimitamme tilinpäätöksen tilintarkastajalle ja eri viranomaistahoille. Kirjanpitäjäsi osallistuu tarvittaessa hallituksen- ja yhtiökokouksiin ja laadimme niistä pöytäkirjat.


Verotus

Teemme kaikki yrityksen veroilmoitukset. Seuraamme ennakkoverojen oikeellisuutta tilikauden aikana ja teemme ennakon muutoshakemukset. Teemme tilikauden lopussa verolaskelman, jossa näkyy palautusten tai jälkiverojen määrä. Teemme verotuksen oikaisuvaatimukset verottajalle. Laskemme tilinpäätösvaiheessa verottoman maksimiosingon määrän.


Palkanlaskenta

Teemme palkka-ajot asiakkaan ilmoittamien tietojan perusteella. Toimitamme maksatustiedot asiakkaalle ja palkkalaskelmat työntekijöiden kotiosoitteeseen. Laadimme tarvittavat viranomaisilmoitukset kuukausittain ja vuosittain. Teemme työsopimukset, palkkatukihakemukset, työtodistukset ja palkkatodistukset. Autamme työnantajaa työehtosopimusten tulkinnassa.


Muut taloushallinnon palvelut

Myyntilaskutus ja -reskontra. Teemme asiakkaan myyntilaskut laskutusohjelmallamme ja seuraamme myyntisaamisia. Asiakkaan pyynnöstä lähetämme maksukehotukset ja siirrämme myyntisaamiset perintään.


Asiantuntijapalvelut

Tarjoamme asiakkaillemme mm. seuraavia palveluja

  • yritysmuodon muutokset ja niiden veroseuraamukset
  • yrityksen myynti/osto kauppakirjat, varainsiirtoverotus ja luovutusvoittolaskelmat
  • sukupolvenvaihdokset
  • yrityksen arvonmääritykset
  • alkoholilupien hakeminen
  • tavaraliikennelupien hakeminen
  • starttirahahakemukset
  • liiketoimintasuunnitelmat
  • hinnoittelu, kustannuslaskenta

© Tilitoimisto Maraton Oy